Sistem Pentadbiran Barat Memberikan Kesan Terhadap Kuasa Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Tempatan

   
7.2 Sistem Pentadbiran Barat Memberikan Kesan Terhadap Kuasa Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Tempatan
 
 • Sistem pentadbiran barat memberikan kesan kepada kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat
 
Kesan Terhadap Kuasa Pemerintah
 

 

1. Pentadbiran Tempatan
 
 
 
2. Perundangan Tempatan
 
Naning
 
 • British berusaha melaksanakan undang-undang Barat di Naning
 • TIndakan British mencabar bidang kuasa penghakiman yang dimilki oleh Dol Said dan menggangu sistem perundangan Naning yang berlandaskan Adat Perpatih
 
Perak
 
 • Pembinaan balai polis dan pelantikan Kapten Speedy sebagai Penolong Residen di Larut
 • Ini mengurangkan kuasa Menteri Ngah Ibrahim mentadbir kerana beliau diminta menerima nasihat daripada Kapten Speedy
 
Pahang
 
 • Konflik antara Dato’ Bahaman dengan British di Pahang menjadi lebih serius apabila British mendirikan balai polis di Lubuk Terua
 • Tindakan British menyebabkan kedudukannya sebagai penguasa undang-undang tergugat
 
 
 
3. Kewangan Tempatan
 
 
 
 
Kesan Terhadap Kehidupan Masyarakat

 

 • Kesengsaraan kepada rakyat
 • British memperkenalkan pelbagai jenis cukai terhadap tanah, hasil hutan dan tumbuh-tumbuhan
 
a) Cukai Terhadap Petani di Pasir Puteh
 
Sebelum Kedatangan British
 • Kutipan cukai berdasarkan jumlah keluaran
 • Sekiranya hasil tanaman sikit, maka cukai yang dikenakan adalah rendah
 • Tanah yang tidak diusahakan dikecualikan daripada cuka

 

Selepas Kedatangan British
 • Setiap penduduk mesti melaporkan jumlah keluasan sawah padi yang dimiliki
 • Setiap tanah yang mempunyai keluasan 400 depa per segi dikenakan cukai sebanyak tiga kupang (30 sen) setahun
 • semua pemilik tanah diwajibkan membayar cukai
 

b) Masalah Membayar Cukai

 • Penduduk Pasir Puteh, Kelantan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai terletak jauh dari tempat tinggal mereka
 • Bayaran cukai hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat
 • Penduduk yang enggan membayar cukai ditangkap dan didenda
 • Keadaan ini menyebabkan penduduk semakin benci kepada British
 

c) Bercanggah dengan Nilai Tempatan

 • British melaksanakan beberapa perubahan baharu dalam pentadbiran yang bertentangan dengan nilai tempatan
 • Contoh: penduduk Terengganu memerlukan surat kebenaran untuk mengambil hasil hutan, membuka tanah untuk petempatan atau berhuma
 • Cukai mesti dibayar di pejabat tanah
 • Mereka yang gagal mematuhi peraturan akan didenda dan jika gagal membayar denda akan dipenjarakan
 
d) Sarawak
 
 

e) Sabah

 •  SBUB memperkenalkan pelbagai jenis cukai yang membebankan rakyat
 
f) Layanan Tidak Adil