Peluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah

   
5.3 Peluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah
 
Kemakmuran Sabah Menarik Pemodal Asing
 
  • Kedudukan Strategik
 
 
  • Kekayaan Ekonomi
 
 
 
Sabah Sebelum Penguasaan Syarikat Borneo Utara British (SBUB)
 
  • Sebelum pertapakan dan peluasan kuasa SBUB, dua kawasan telah dimiliki oleh British iaitu:
 
 
 
Pertapakan SBUB
 
 
 
Peluasan Kuasa SBUB
 
 
 

Dua Matlamat Utama SBUB

  1. Pembangunan Ekonomi melalui eksploitasi sumber yang terdapat di Sabah
  2. Melindungi serta mempetahankan hak-hak masyarakat tempatan
 
  • Melalui piagam ini, SBUB mempunyai kuasa mentadbir Sabah
  • Sir Rutherford Alcock menjadi presiden prtama, manakala Alfred Dent dilantik sebagai pengarah urusan
  • Kuasa sebenar syarikat terletak di tangan kalangan pemodal di London
  • Di Sabah, sistem birokrasi yang diterajui oleh Gabenor dibentuk bagi memastikan usaha syarikat untuk mengaut keuntungan
  • Gabenor pertama William Hood Treacher (1881-1887)