Peluasan Kuasa Rejim Brooke di Sarawak

   
5.2 Peluasan Kuasa Rejim Brooke di Sarawak
 
 • Peluasan kuasa di lakukan oleh pihak persendirian, James Brooke
 • Tertarik untuk menguasai Sarawak kerana kaya dengan sagu, antimoni dan emas
 • Alasan perpecahan politik dan kegiatan pelanunan digunakan oleh James Brooke untuk kuasai Sarawak daripada Kesultanan Brunei
 
Sarawak Ketika Kehadiran James Brooke

 

 • Kawasan Sungai Sarawak merupakan kawasan ekonomi yang penting.
 • Sultan Brunei menghantar Pengiran Indera Mahkota ke kawasan ini sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi.
 • Tahun 1820: Masyarakat Melayu bertumpu di Lidah Tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak.
 • Kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran kerana strategik.
 • Mampu mengawal kegiatan prdagangan sungai dan kawasan pedalaman.
 
Beberapa individu yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan di Sarawak antara 1830-an hingga 1840-an:
 

 
 
James Brooke Mendapatkan Kuasa Pemerintahan
 

a) Rundingan

 • James Brooke berunding dengan Pengiran Raja Muda Hashim apabila diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak
 • Dalam rundingan Pengiran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada James Brooke dan tawaran ini dilakukan sebanyak 2 kali sebelum James Brooke menerimanya
 
b) Ugutan
 
 

c) Perjanjian

 • Dua perjanjian terpenting berlaku pada tahun 1841 dan 1842
 
 

d) Ketenteraan

 • James Brooke turut menggunakan kekuatan ketenteraan dalam usahanya untuk mendapatkan kuasa di Sarawak
 • Bantuan ketenteraan diperoleh melalui sokongan kapal HMS Dido yang dimiliki oleh angkatan tentera laut British
 • Kapal ini digunakan bagi memerangi ancaman lanun ynag mengganggu pedagangan dan ketenteraman Sarawak
 
Pengukuhan Kuasa James Brooke

 

 • Setelah memperoleh Sarawak, James Brooke berusaha mengukuhkan kuasanya
 
 
 
 Kronologi Peluasan Kuasa Dinasti Brooke