10-02: Kemunculan Pemerintahan Tempatan

 
10.2 Kemunculan Pemerintahan Tempatan

Sarawak

 

Kepimpinan Kesukuan

 • Ketua kaum Iban – Tuai Rumah
 • Ketua kaum Kayan – Kelunan Maren/Hipun Uma
 • Ketua kaum Kenyah – Peran Lepo
 • Ketua kaum Kelabit – Laih Rayeh
 
Kerajaan
 • terdapat kerajaan di kawasan lembah sungai, iaitu Sawaku, Samodong, Kalka, Saribas dan Melano
 
Wakil Raja
 • penduduk di kawasan pesisir pantai dipengaruhi oleh kerajaan Srivijaya, Brunei dan Majapahit
 • kerajaan berpusat:
 1. Sawaku – Santubong
 2. Samadong – Sungai Samarahan
 3. Kalka – Kuala Sungai Krian
 • membentuk kerajaan sendiri dengan mengelarkan Raja sebagai Datu, Datu Abang dan Dayang
 • KMB mengekalkan sistem pemerintahan kerajaan melayu di Sarawak kecuali kaum Dayak diberi gelaran orang kaya.
   
 

Sabah

 
Kepimpinan kesukuan
 • kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas dari kawalan kuasa-kuasa luar
 • kaum Kadazandusun, Murut, dan orang Sungai mempunyai bentuk kepimpinan yang sama
 • kedua-dua kaum mempunyai seorang ketua dikenali sebagai Orang Tua.
 • Bobohizan/Bobolian = Kaum Kadazandusun, Babalian = Kaum Murut
 • mereka akan menguruskan soal adat dan pantang larang.
 
 Wakil Raja
 • Kuasa Pemerintah
 1. aspek kehakiman
 2. menjaga keamanan
 3. kebajikan penduduk
 4. mengutip cukai daripada penduduk
 5. aktiviti perdagangan.
 
Ketua Bebas
 • mentadbir wilayah di Muara Sungai.
 • Ketua-Ketua:
 1. Syarif Osman – Kawasan Marudu
 2. Datu Kerunding – Kawasan Tungku
 • ketua bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang sendiri
 • mereka ini mempunyai pertalian dengan keluarga diraja dari Brunei, Sulu atau keturunan Arab Syarif