02: Ayat Penegasan

 
2 Ayat Penegasan
 
 DEFINISI
 

Ayat penegas ialah ayat yang memberikan penegasan terhadap isi dan huraian yang dikemukakan.

Ayat ini biasanya mempunyai penanda wacana seperti tegasnya, oleh itu, sehubungan dengan itu, pendek kata, dan sebagainya.

 
 
Gambar sebuah rajah:  Penanda Wacana Bagi Ayat Penegasan  Tidak dapat disangkal lagi Dengan ini Jadi Tegasnya Natijahnya Sesungguhnya Ringkasnya Jelasnya
 
Nota

 

  • Ayat penegasan kamu perlu seiring dengan kata tugas soalan.
 
Contoh Ayat Penegasan dalam Karangan
 
Penanda Wacana Contoh Ayat
Tegasnya Tegasnya, pihak berkuasa wajar bertindak tegas terhadap orang yang mencuri air untuk memastikan krisis air dapat ditangani secepat mungkin.
Justeru Justeru, penebangan hutan di kawasan tadahan perlu dikawal agar krisis air tidak terus mengancam kehidupan masyarakat.
Jadi Jadi, penggantian saluran paip yang lama perlu disegerakan agar krisis air yang berlaku sekarang dapat diselesaikan dengan segera.