10: Kata Majmuk

 
10  Kata majmuk
 
DEFINISI
 

Kata majmuk berlaku apabila dua atau lebih kata dasar dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Terdapat kata majmuk yang bercantum dan terpisah. 

Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas

Kata majmuk ini tidak  mempunyai hubungan antara perkataan yang pertama dan kedua, bermakna setiap perkataan mempunyai maknanya tersendiri.

Contoh:

Jalan raya Beg tangan
Jam tangan Bandar raya
Meja tulis
 
 
Kata Majmuk Istilah Khusus

Kata majmuk istilah khusus terdiri daripada kata yang digunakan untuk merujuk kepada istilah-istilah tertentu dalam sesuatu bidang ilmu.

Selalunya kata ini digunakan dalam bidang Sains, Matematik dan Geografi.

Contoh:

Garis pusat Mata pelajaran
Kertas kerja Reka bentuk
Segi tiga Tabung uji
Cari gali Keratan rentas
 
 
Kata Majmuk Simpulan Bahasa

Kata majmuk simpulan bahasa merupakan kata yang terhasil dari pengunaan simpulan bahasa.

Kebanyakkan peribahasa adalah dalam bentuk kata majmuk. 

Contoh:

Pilih Kasih Batu api
Makan Angin Kaki ayam
Pilih kasih Anak Emas
Kaki bangku Berat tangan
 
 
Penggandaan Kata Majmuk

Penggandaan kata majmuk berlaku apabila kata majmuk digandakan dan ianya hanya melibatkan kata yang pertama.

Pengandaan boleh juga berlaku kepada simpulan bahasa dan bentuk yang sudah mantap tetapi ianya akan melibatkan kesuluruhan kata tersebut.

Contoh (Melibatkan kata yang pertama):

 
Kata tunggal Kata jamak
Alat tulis Alat-alat tulis
Menteri besar Menteri-menteri besar
Gambar rajah Gambar-gambar rajah
 
Contoh (Melibatkan bentuk yang sudah lengkap):
 
Kata tunggal Kata jamak
Warganegara Warganegara-warganegara
Tandatangan Tandatangan-tandatangan
Jawatankuasa Jawatankuasa-jawatankuasa
 
 
 
Kata Majmuk Mantap

Kata majmuk yang sudah mantap merupakan perkataan yang biasanya dieja sebagai satu perkataan.

Contoh:

 
Antarabangsa  Bumiputera
Warganegara Kakitangan
Olahraga Beritahu
Pesuruhjaya Setiausaha
Sukarela Kerjasama