Kepelbagaian Iklim dan Pengaruhnya Terhadap Kegiatan Manusia di Asia

 

Kepelbagaian iklim di Asia memberi pengaruh besar terhadap kegiatan manusia. Kegiatan manusia akan berubah mengikut kesesuaian musim yang berlaku pada sesuatu tempoh. Aktiviti tersebut merangkumi pertanian, perikanan, pembalakan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan pelancongan.

 
7.1 Kepelbagaian Iklim di Asia
 
Terdapat empat zon iklim di Benua Asia iaitu:
 
1.  Zon sejuk \((65\degree \text{U} - 90\degree \text{U})\)
 
 • Iklim Tundra
 
2.  Zon sejuk sederhana \((45\degree \text{U} - 65\degree \text{U})\)
 
 • Iklim Siberia
 • Iklim Laurentia
 
3.  Zon panas sederhana \((30\degree \text{U} - 45\degree \text{U})\)
 
 • Iklim Mediterranean
 • Iklim Steppe
 • Iklim China
 
4.  Zon panas
 
 • Iklim Gurun Panas  \((10\degree \text{U} - 30\degree \text{U})\)
 • Iklim Monsun Tropika
 
 • Iklim Khatulistiwa \((10\degree \text{S} - 0\degree- 10\degree \text{U})\)
 
7.2 Ciri Iklim mengikut Zon di Asia
 
1. Iklim Tundra (zon sejuk) 
 
 • Musim panasnya mempunyai suhu tidak melebihi \(10\degree \text{C}\) dan musim sejuknya mempunyai suhu kira-kira  \(-28\degree \text{C}\) di bawah takat beku.
 • Jumlah hujan tahunannya ialah \(250\) mm.
 • Kerpasan (salji) yang turun di kawasan ini.
 • Contoh kawasan yang mengalami iklim ini ialah utara Rusia.
 
2.  Iklim Siberia (zon sejuk sederhana)
 
 • Musim panasnya mempunyai suhu \(15\degree \text{C}\) hingga \(20\degree \text{C}\). dan musim sejuknya mempunyai suhu \(-17\degree \text{C}\) hingga \(-5\degree \text{C}\).
 • Mempunyai jumlah hujan tahunan kira-kira \(500\) mm.
 • Salji merupakan bentuk kerpasan yang turun pada musim sejuk.
 • Contoh kawasan yang mengalami iklim ini ialah Siberia di Rusia.
 
3.  Iklim Laurentia (zon sejuk sederhana)
 
 • Musim panasnya mempunyai suhu \(20\degree \text{C}\) hingga \(27\degree \text{C}\) dan musim sejuknya \(-6\degree \text{C}\) hingga \(10\degree \text{C}\).
 • Mempunyai jumlah hujan tahunan \(500\) mm hingga \(1\,000\) mm.
 • Salji merupakan bentuk kerpasan yang turun pada musim sejuk.
 • Suhu musim sejuk boleh mencapai takat beku.
 • Contoh kawasan yang mengalami iklim ini ialah utara China dan Jepun.
 
4.  Iklim Mediterranean (zon panas sederhana)
 
 • Musim panasnya sederhana panas iaitu \(20\degree \text{C}\) hingga \(24\degree \text{C}\) dan musim sejuknya sederhana sejuk iaitu \(6\degree \text{C}\) hingga \(10\degree \text{C}\).
 • Hujan tahunannya kira-kira \(275\) mm hingga \(900\) mm.
 • Contoh kawasan yang mengalami iklim ini ialah Syria, Turki dan Lubnan.
 
5.   Iklim Steppe (zon panas sederhana)
 
 • Suhu musim panasnya \(21\degree \text{C}\) dan suhu pada musim. sejuknya \(-10\degree \text{C}\) hingga \(0\degree \text{C}\).
 • Jumlah hujan tahunannya \(500\) mm.
 • Ribut salji melanda pada musim sejuk.
 • Contoh kawasan yang mengalami iklim ini ialah Mongolia dan selatan Rusia.
 
6.  Iklim China (zon panas sederhana)
 
 • Musim panasnya sederhana panas iaitu \(28\degree \text{C}\) dan musim sejuknya sederhana sejuk iaitu \(5\degree \text{C}\).
 • Jumlah hujan tahunannya kira-kira \(500\)mm hingga \(1\,500\) mm.
 • Contoh kawasan yang mengalami iklim ini ialah tengah dan selatan China, selatan Jepun, utara Taiwan,dan Korea Selatan.
 
7.  Iklim  Khatulistiwa (zon panas)
 
 • Mengalami panas dan lembap sepanjang tahun.
 • Min suhu tahunannya \(27\degree \text{C}\).
 • Jumlah hujan tahunannya melebihi \(2 600\) mm.
 • Contoh kawasan yang mengalami iklim ini ialah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam.
 
8.  Iklim  Gurun Panas (zon panas)
 
 • Mengalami musim panas yang sangat panas iaitu \(32\degree \text{C}\) hingga \(38\degree \text{C}\) .
 • Musim sejuknya sederhana sejuk iaitu \(16\degree \text{C}\).
 • Julat suhu hariannya tinggi iaitu kira-kira \(25\degree \text{C}\).
 • Jumlah hujan tahunanya kurang daripada \(250\) mm.
 • Contoh kawasan yang mengalami iklim ini ialah Iraq, Oman, Arab Saudi.
 
9.  Iklim Monsun Tropika (zon panas)
 
 • Musim lembap dan musim keringnya nyata.
 • Min suhu tahunannya \(24\degree \text{C}\) hingga \(27\degree \text{C}\).
 • Jumlah hujan tahunannya ialah \(1\, 000\) mm hingga \(2 \,000\) mm.
 • Contoh kawasan yang mengalami iklim ini ialah Laos, India, Myanmar dan Thailand.
 
7.3 Zon Iklim Sejuk
 
Iklim Tundra
 
1.  Iklim Tundra ialah iklim yang mengalami musim sejuk yang sangat sejuk dan panjang.
 
2.  Iklim ini mempengaruhi kegiatan manusia.
 
Kawasan
 
 • Kawasan pantai utara Siberia dan di sepanjang pantai utara Asia.
 
Suhu
 
 • Musim panasnya sederhana sejuk iaitu suhu kurang \(10\degree \text{C}\) dalam jangka masa pendek iaitu Mei hingga Ogos.
 • Musim sejuk yang sangat sejuk selama lapan bulan dan suhunya antara \(-32\degree \text{C}\) hingga \(-5\degree \text{C}\).
 • Julat suhu tahunannya \(42\degree \text{C}\) dan min suhu tahunannya \(-14\degree \text{C}\).
 
Angin
 
 • Sering berlaku ribut salji dan angin baratan yang membawa hujan maksimum pada musim panas.
 
Hujan
 
 • Musim sejuknya dilitupi salji.
 • Menerima jumlah hujan yang sedikit dalam bentuk hujan perolakan iaitu antara \(250\) mm hingga \(300\) mm.
 
Pengaruh terhadap kegiatan manusia
 
Perikanan 
 
 • Pada musim panas kegiatan penangkapan ikan dilakukan untuk keperluan sendiri dan sebagai sumber protein.
 • Contoh ikan yang ditangkap seperti paus kod dan salmon.
 • Ikan paus ditangkap menggunakan harpoon.
 
Pemburuan
 
 • Pada musim sejuk orang Eskimo memburu binatang dan perkerjaannya berubah mengikut musim.
 • Contoh binatang yang diburu seperti singa laut, serigala dan rusa kutub.
 • Hasil buruan mereka dapat membekalkan daging sebagai sumber makanan, kulit untuk membuat kayak, khemah dan pakaian.
 • Tulang digunakan untuk membuat rangka khemah dan lemak untuk menyalakan pelita serta memanaskan iglu.
 
Contoh kawasan
 
 • Utara Siberia

 
7.4 Zon Iklim Sejuk Sederhana
 
Iklim Laurentia
 
1.  Iklim Laurentia atau iklim sejuk akan mengalami empat musim iaitu musim panas, musim bunga, musim luruh dan musim sejuk.
 
2.  Iklim ini mempengaruhi kegiatan manusia.
 
Kawasan
 
 • Korea Utara, utara Jepun dan utara China.
 
Suhu
 
 • Musim panasnya singkat iaitu \(21\degree \text{C}\) hingga \(26\degree \text{C}\).
 • Musim sejuk panjang dan kering iaitu  \(-6\degree \text{C}\) hingga \(10\degree \text{C}\).
 • Julat suhu tahunannya \(20\degree \text{C}\) dan min suhu tahunannya \(30\degree \text{C}\).
 
Angin
 
 • Angin Monsun Barat Laut bertiup dari darat menyebabkan musim dinginnya kering.
 
Hujan
 
 • Hujan turun sepanjang tahun dan lebih banyak pada musim panas.
 • Hujan tahunannya antara \(500\) mm hingga \(1000 \) mm.
 
Pengaruh terhadap kegiatan manusia
 
Pertanian 
 
 • Pengeluaran makanan adalah untuk penduduk setempat.
 • Musim panas sederhana sesuai untuk penanaman gandum, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan.
 
Perikanan
 
 • Penangkapan ikan dilakukan untuk pasaran tempatan dan luar negara.
 • Kegiatan perikanan dijalankan pada musim bunga dan musim panas.
 
Contoh kawasan
 
 • Jepun
 
 
7.5 Zon Iklim Panas Sederhana 
 
Iklim China
 
1.  Iklim Jenis China ini mengalami empat musim iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk.
 
2.  Iklim ini juga dikenali sebagai iklim panas sederhana pantai timur atau iklim monsun panas sederhana.
 
3.  Iklim ini mempengaruhi kegiatan manusia.
 
Kawasan
 
 • Bahagian tengah dan selatan China.
 
Suhu
 
 • Musim panasnya ialah sederhana panas iaitu \(28\degree \text{C}\).
 • Musim sejuknya kering dan sederhana sejuk iaitu \(5\degree \text{C}\) dari bulan Oktober hingga April.
 
Angin
 
 • Angin Monsun Tenggara pada musim panas membawa hujan lebat.
 • Pada akhir musim panas terjadinya ribut taufan.
 
Hujan
 
 • Hujan banyak turun dalam bentuk hujan sinklon.
 • Hujan tahunannya antara \(508\) mm hingga \(1520 \) mm.
 
Pengaruh terhadap kegiatan manusia
 
Pertanian
 
 • Penanaman padi dan gandum merupakan sumber makanan penduduk.
 • Aktiviti penanaman padi dijalankan pada musim hujan.
 • Gandum dan teh ditanam di kawasan suhu sederhana panas.
 
Penternakan
 
 • Penternakan dijalankan di kaki bukit kerana suhunya lebih sejuk.
 • Suhu dingin pula menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan.
 
Contoh kawasan
 
 • China
 
7.6 Zon Iklim Panas 
 
Iklim Gurun Panas
 
1.  Iklim Gurun Panas mengalami panas dan kering sepanjang tahun.
 
2.  Iklim ini mempengaruhi kegiatan manusia.
 
Kawasan
 
 • Gurun Arab.
 
Suhu
 
 • Musim panasnya antara \(32\degree \text{C}\) hingga \(36\degree \text{C}\) iaitu sangat panas.
 • Suhu musim sejuknya ialah sederhana sejuk iaitu kira-kira \(16\degree \text{C}\).
 • Min suhu tahunan \(25\degree \text{C}\) dan julat suhu tahunan \(17\degree \text{C}\) hingga \(20\degree \text{C}\).
 
Angin
 
 • Angin Timuran bertiup dari kawasan darat dan tidak membawa hujan.
 
Hujan
 
 • Jumlah hujan tahunan yang sedikit iaitu kurang dari daripada 250 mm  menyebabkan wujudnya keadaan yang sangat kering.
 
Pengaruh terhadap kegiatan manusia
 
Pertanian
 
 • Pokok kurma ditanam di kawasan oasis secara ladang kerana pokok ini dapat tumbuh pada suhu  \(7\degree \text{C}\) hingga \(40\degree \text{C}\).
 
Penternakan
 
 • Biri-biri, unta, lembu dan kambing diternak untuk mendapatkan bulu, daging, susu dan kulitnya.
 • Jumlah hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samun tumbuh renek.
 • Tumbuhan rumput ini dijadikan makanan untuk ternakan.
 
Contoh kawasan
 
 • Arab Saudi.