Merumus dan mengamalkan konsep bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep azan dan iqamat serta mengamalkannya dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep puasa Ramadan dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah