Meyakini konsep nama Allah Al-'Azim dan Al-Hamid serta mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Meyakini konsep beriman kepada rasul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada nifak secara beradab dan istiqamah