Merumus kefahaman mengenai nama Allah s.w.t Ar-Raqiib dan Asy-Syahiid serta mengamalkan pengajarannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah serta berpegang teguh dengannya secara beradab dan istiqamah