Membaca dan menghafaz ayat 128 hingga 129 Surah At Taubah serta mengamalkan bacaan secara beradab dan istiqamah
Membaca dan menghafaz ayat 21 hingga 24 Surah Al-Ashr serta mengamalkan bacaan secara beradab dan istiqamah
Menilai hukum tajwid yang dipelajari dan mengamalkannya dalam bacaan Al-Quran secara beradab dan istiqamah
Membaca dan menghafaz ayat 1 hingga 11 Surah Al-Mu'minun dengan betul, lancar serta tajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat 19 hingga 20 Surah At Taubah dengan betul, lancar serta tajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat 13 Surah Al-Hujurat dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah