Solat Berjemaah Pengikat Hati
Solat Jumaat Wadah Kesatuan
Tayamum dengan Debu Suci
Rukhsah Anugerah daripada Allah S.W.T
Puasa Benteng Diri
Solat Sunat Menampung Kefardhuan