Pembangunan Atur Cara Dalam Mikropengawal

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka perisian pengaturcaraan
  2. Menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengaturcaraan
  3. Menghasilkan carta alir kawalan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan
  4. Membina atur cara yang dikehendaki berpandukan carta alir yang dibuat
  5. Menghasilkan sambungan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan
  6. Memindahkan atur cara yang telah dibina pada perkakasan dan menguji kefungsiannya
  7. Membentangkan atur cara yang telah dihasilkan