Asas Reka Bentuk Pengaturcaraan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan
  2. Menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma
  3. Membezakan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma dengan kaedah pseudokod dan carta alir
  4. Menjana idea dalam bentuk pseudokod atau carta alir berdasarkan situasi yang diberikan
  5. Menilai pseudokod atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat
  6. Membuat pembentangan hasil yang telah ditambahbaik