Merumus konsep adab jual beli yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil naqli
  2. Menerangkan adab berjual beli
  3. Mengaplikasi adab berjual beli
  4. Menganalisis kepentingan beradab ketika berjual beli
  5. Mengamalkan adab berjual beli yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah