Reka bentuk Makanan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih
  2. Menerangkan kepentingan reka bentuk makanan
  3. Menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan
  4. Menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dibuat
  5. Menghuraikan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan
  6. Menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan
  7. Mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang akan dihasilkan
  8. Menghasilkan satu reka bentuk pada bahan makanan yang dipilih berdasarkan lakaran yang disediakan menggunakan bahan dan alatan yang sesuai
  9. Membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media