Reka Bentuk Pembungkusan Produk

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghubung kait pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan
  2. Menyenaraikan ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk
  3. Menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk
  4. Menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan yang akan dihasilkan
  5. Membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan mengikut kategori produk
  6. Menghuraikan lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan produk yang akan dihasilkan
  7. Menilai lakaran dan membuat penambahbaikan
  8. Mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan
  9. Menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan alatan yang sesuai
  10. Membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media