Aplikasi Teknologi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan teknologi dan kepentingannya kepada kehidupan manusia
  2. Menghuraikan penggunaan teknologi peralatan secara konvensional dan moden dalam menghasilkan produk
  3. Menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat produk yang akan dihasilkan
  4. Membuat lakaran reka bentuk produk bermaklumat yang akan dihasilkan
  5. Menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan
  6. Mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan
  7. Menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi yang dipilih
  8. Membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media