Reka Bentuk Produk Bertema

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti jenis garisan dalam lakaran reka bentuk
  2. Melakar pelbagai jenis garisan
  3. Menjana idea bagi menghasilkan lakaran dengan menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas
  4. Melakar reka bentuk produk menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas secara bertema
  5. Menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihasilkan
  6. Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan
  7. Menghasilkan reka bentuk produk bertema mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan alatan yang sesuai
  8. Membuat persembahan reka bentuk produk bertema yang telah dihasilkan