صلاة اورڠ ساکيت دان صلاة دالم کندراءن

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڠتاهوءي ڤڠرتين صلاة اورڠ ساکيت
  2. منونجوق چارا صلاة اورڠ ساکيت
  3. مڠتاهوءي چارا ملاکوکن صلاة دالم کندراءن
  4. منجلسکن حکمه صلاة اورڠ ساکيت دان صلاة دالم کندراءن