صلاة جمع دان قصر

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين صلاة جمع دان قصر
  2. منجلسکن حکوم صلاة جمع دان قصر
  3. مڠتاهوءي چارا صلاة جمع دان شرطڽ
  4. مڠتاهوءي چارا صلاة قصر دان شرطڽ
  5. منجلسکن ڤڠرتين دان حکمه رخصة دالم صلاة