حفظن : سورة العاديات

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڠحفظ سورة العاديات دڠن بتول دان برتجويد
  2. مڠعملکن با چاءن سورة العاديات دالم کهيدوڤن هارين