Takal

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud dan kegunaan takal
  2. Memerihalkan cara takal tetap berfungsi dengan menggunakan model
  3. Memberi contoh aplikasi takal dalam kehidupan
  4. Mereka cipta model takal yang berfungsi
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang takal melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini