Membaca dan menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan akhiran dengan betul

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan akhiran dengan betul
  2. Menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan akhiran dengan betul
Latihan untuk topik ini