Merumus konsep adab menuntut ilmu dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud ilmu fardhu 'ain dan fardhu kifayah serta kepentingan
  2. Membaca dalil naqli yang berkaitan menuntut ilmu
  3. Menjelaskan adab-adab menuntut ilmu
  4. Merumus kepentingan mengamalkan adab-adab menuntut ilmu dalam kehidupan harian
  5. Mengamalkan adab menuntut ilmu dalam kehidupan harian