Merumus konsep adab tidur mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. secara beradab dan isitiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan adab tidur
  2. Membaca dalil naqli yang berkaitan adab tidur
  3. Menjelaskan pelaksanaan qailullah dan kepentingannya
  4. Merumus kepentingan mengamalkan adab-adab tidur mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan harian
  5. Mengamalkan adab tidur mengikut sunnah Rasulullah s.a.w.
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini