Merumus konsep sunat ab'adh dan sunat haiat serta mengamalkan dalam solat secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian sunat ab'adh dan sunat haiat
  2. Menerangkan perkara-perkara sunat ab'adh dan sunat haiat
  3. Mengaplikasikan perkara-perkara sunat ab'adh dan sunat haiat
  4. Menerangkan perkara yang perlu dilakukan sekiranya meninggalkan sunat ab'adh
  5. Melazimi amalan sunat dalam solat