Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik melibatkan ukuran dan sukatan
  2. Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran dan sukatan dalam situasi harian
Eksperimen
Aksi Pengimbangan
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Latihan untuk topik ini