Jisim

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menukar unit ukuran jisim melibatkan kilogram dan gram
  2. Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga tiga ukuran jisim melibatkan kilogram dan gram
  3. Menyelesaikan ayat matematik tolak ukuran jisim hingga dua nilai dari satu nilai melibatkan kilogram dan gram
  4. Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan ukuran jisim dengan nombor satu digit berkaitan kilogram dan gram
  5. Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan ukuran jisim dengan nombor satu digit berkaitan kilogram dan gram
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Mass

Tutor: Teacher Dinie

Selasa 23 Aug 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini