Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus
  2. Menyelesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan peratus
Eksperimen
Padanan Pecahan
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Bina Pecahan
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Pecahan : Nombor Bercampur
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Latihan untuk topik ini