Perkaitan antara pecahan, perpuluhan dan peratus

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mewakilkan pecahan perseratus dengan perpuluhan dan sebaliknya
  2. Mewakilkan pecahan perseratus dengan peratus dan sebaliknya
  3. Mewakilkan peratus dengan perpuluhan dan sebaliknya