Peratus

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menama dan menyebut peratus
  2. Mengenal simbol peratus
  3. Mewakilkan peratus dalam petak seratus dan sebaliknya
  4. Menulis satu peratus hingga seratus peratus
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini