Pecahan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti pecahan wajar sebagai sebahagian daripada satu kumpulan
  2. Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10
  3. Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya hingga 10
  4. Menyatakan pecahan perseratus
  5. Menambah dua pecahan wajar melibatkan: (i) penyebut yang sama, (ii) penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, (iii) penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, (iv) penyebutnya 5 dengan 10, (v) penyebutnya 4 dengan 8, dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar
  6. Menolak dua pecahan wajar melibatkan: (i) penyebut yang sama, (ii) penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, (iii) penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, (iv) penyebutnya 5 dengan 10, (v) penyebutnya 4 dengan 8
  7. Mengenal pasti pecahan tak wajar dan nombor bercampur melibatkan penyebutnya hingga 10
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini