Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik melibatkan dua nombor bagi operasi asas dalam lingkungan 10 000
  2. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak dalam lingkungan 10 000
  3. Menyelesaikan masalah operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak dalam lingkungan 10 000 melibatkan situasi harian
Eksperimen
Pengiraan Sifir
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Latihan untuk topik ini