Penggunaan anu

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti anu yang melibatkan operasi asas dalam ayat matematik
  2. Mewakilkan situasi harian melibatkan operasi asas dan satu anu kepada ayat matematik
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini