Tambah dalam lingkungan 10 000

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 10 000
  2. Menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan tiga nombor, hasil tambah dalam lingkungan 10 000
Latihan untuk topik ini