Menganggar

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memberi anggaran kuantiti yang munasabah dengan menggunakan perkataan 'lebih kurang', 'kurang daripada' dan 'lebih daripada' berdasarkan set rujukan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini