Pembiakan dan Tumbesaran Haiwan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan cara haiwan membiak
  2. Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan
  3. Menjelaskan dengan contoh haiwan bertelur banyak dan bertelur sedikit
  4. Menjelaskan dengan contoh haiwan melahirkan anak yang banyak dan anak yang sedikit
  5. Merekod perubahan tumbesaran haiwan dengan memerhati kitar hidup haiwan
  6. Menjelas dengan contoh anak haiwan yang menyerupai induknya dan yang tidak menyerupai induk
  7. Menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan dan tumbesaran melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Animals

Tutor: Teacher Atiqah

Jumaat 15 Apr 2022 08:30 pm