Pembiakan dan Tumbesaran Manusia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan cara manusia membiak
  2. Memerihalkan perubahan yang berlaku pada diri sejak dilahirkan dari aspek saiz, tinggi dan berat
  3. Mengitlak tumbesaran adalah berbeza antara individu dengan menjalankan aktiviti
  4. Memerihalkan bahawa anak mewarisi ciri daripada ibu, bapa atau keturunan
  5. Memberi contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu bapa atau keturunan seperti warna kulit, warna mata dan jenis mata
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang tumbesaran dan pewarisan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan