Perkataan Terdiri Daripada Tiga Suku Kata atau Lebih

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata atau lebih dengan betul
  2. Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata atau lebih dengan betul
  3. Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata atau lebih dengan betul