Adab Berdoa

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud doa
  2. Membaca dalil naqli yang berkaitan adab berdoa
  3. Mengaplikasi adab-adab berdoa mengikut sunnah rasulullah SAW dalam kehidupan harian
  4. Merumus kepentingan mengamalkan adab-adab berdoa mengikut sunnah rasulullah SAW dalam kehidupan seharian
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini