Adab Bersahabat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud sahabat
  2. Membaca dalil naqli yang berkaitan adab bersahabat
  3. Mengaplikasi adab-adab bersahabat mengikut sunnah rasulullah SAW dalam kehidupan harian
  4. Merumuskan kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah rasulullah SAW dalam kehidupan seharian
Nota Ringkas