Nilai tempat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
  2. Mencerakin sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini