Keupayaan Bahan Menyerap Air

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dengan menjalankan penyiasatan
  2. Mengelas objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air
  3. Memerihalkan objek yang boleh menyerap air berdasarkan jenis bahan dengan menjalankan penyiasatan
  4. Menyatakan kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dalam kehidupan
  5. Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan menyerap air
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang keupayaan bahan menyerap air melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan