Magnet

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, silinder, ladam, bentuk U, butang dan cincin
  2. Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan
  3. Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan aktiviti
  4. Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan antara kutub-kutub magnet dengan menjalankan penyiasatan
  5. Menentukan kekuatan magnet ke atas objek dengan menjalankan penyiasatan
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang magnet melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini