Bahagian Tubuh Haiwan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan seperti paruh, sisik, sirip, berbulu halus, berbulu pelepah, tanduk, sumbu, sesungut, kulit keras, cangkerang, sayap, kepak, kepala, badan, ekor dan kaki selaput renang
  2. Menghubungkaitkan bahagian tubuh haiwan dan kepentingannya kepada haiwan
  3. Menjelaskan melalui contoh bahagian yang terdapat pada tubuh haiwan
  4. Mengitlak bahawa terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang bahagian tubuh haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan