Membaca dan Menulis Perkataan Dua Suku Kata Terbuka dan Tertutup

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membina dan membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup
  2. Membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul