Membaca dan Menulis Perkataan Dua Suku Kata Tertutup

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membina dan membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup
  2. Membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup dengan cara yang betul
  3. Mengenal dan menulis bentuk huruf bersambung di awal, di tengah dan di akhir
Latihan untuk topik ini