Membaca dan Menulis Perkataan Dua Suku Kata Terbuka

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membina dan membaca perkataan terdiri daripada dua suku kata terbuka
  2. Membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dengan cara yang betul
  3. Mengenal dan menulis bentuk huruf bersambung di awal, di tengah dan di akhir
Latihan untuk topik ini