Mengenal, Menyebut dan Menulis Huruf-Huruf Jawi Tunggal

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal dan menyebut huruf-huruf jawi tunggal
  2. Melakar dan membentuk pelbagai corak dan garisan yang menyerupai bentuk huruf
  3. Membezakan huruf-huruf jawi yang sama bentuk
  4. Membezakanhuruf-huruf jawi tunggal dengan betul